सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र :- १६ अ पोटनिवडणूक अंतिम मतदार यादी

अ.क्र तपशिल PDF
1अंतिम मतदार यादी:-Download PDF
2यादी भाग क्रमांक:-217Download PDF
3यादी भाग क्रमांक:-225Download PDF
4यादी भाग क्रमांक:-243Download PDF
5यादी भाग क्रमांक:-244Download PDF
6यादी भाग क्रमांक:-245Download PDF
7यादी भाग क्रमांक:-246Download PDF
8यादी भाग क्रमांक:-247Download PDF
9यादी भाग क्रमांक:-248Download PDF
10यादी भाग क्रमांक:-251Download PDF
11यादी भाग क्रमांक:-252Download PDF
12यादी भाग क्रमांक:-253Download PDF
13यादी भाग क्रमांक:-254Download PDF
14यादी भाग क्रमांक:-255Download PDF
15यादी भाग क्रमांक:-256Download PDF
16यादी भाग क्रमांक:-257Download PDF
17यादी भाग क्रमांक:-258Download PDF
18यादी भाग क्रमांक:-259Download PDF
19यादी भाग क्रमांक:-260Download PDF
20यादी भाग क्रमांक:-261Download PDF
21यादी भाग क्रमांक:-262Download PDF
22यादी भाग क्रमांक:-263Download PDF
23यादी भाग क्रमांक:-264Download PDF
24यादी भाग क्रमांक:-265Download PDF
25यादी भाग क्रमांक:-266Download PDF
26यादी भाग क्रमांक:-267Download PDF
27यादी भाग क्रमांक:-268Download PDF
28यादी भाग क्रमांक:-269Download PDF
29यादी भाग क्रमांक:-270Download PDF