सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२१ मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी.

अ.क्र तपशिल PDF
1मतदान केंद्र क्रं: 1Download PDF
2मतदान केंद्र क्रं: 2Download PDF
3मतदान केंद्र क्रं: 3Download PDF
4मतदान केंद्र क्रं: 4Download PDF
5मतदान केंद्र क्रं: 5Download PDF
6मतदान केंद्र क्रं: 6Download PDF
7मतदान केंद्र क्रं: 7Download PDF
8मतदान केंद्र क्रं: 8Download PDF
9मतदान केंद्र क्रं: 9Download PDF
10मतदान केंद्र क्रं: 10Download PDF
11मतदान केंद्र क्रं: 11Download PDF
12मतदान केंद्र क्रं: 12Download PDF
13मतदान केंद्र क्रं: 13Download PDF
14मतदान केंद्र क्रं: 14Download PDF
15मतदान केंद्र क्रं: 15Download PDF
16मतदान केंद्र क्रं: 16Download PDF
17मतदान केंद्र क्रं: 17Download PDF
18मतदान केंद्र क्रं: 18Download PDF
19मतदान केंद्र क्रं: 19Download PDF
20मतदान केंद्र क्रं: 20Download PDF
21मतदान केंद्र क्रं: 21Download PDF
22मतदान केंद्र क्रं: 22Download PDF
23मतदान केंद्र क्रं: 23Download PDF
24मतदान केंद्र क्रं: 24Download PDF
25मतदान केंद्र क्रं: 25Download PDF
26मतदान केंद्र क्रं: 26Download PDF
27मतदान केंद्र क्रं: 27Download PDF
28मतदान केंद्र क्रं: 28Download PDF
29मतदान केंद्र क्रं: 29Download PDF
30मतदान केंद्र क्रं: 30Download PDF
31मतदान केंद्र क्रं: 31Download PDF
32मतदान केंद्र क्रं: 32Download PDF
33मतदान केंद्र क्रं: 33Download PDF
34मतदान केंद्र क्रं: 34Download PDF