SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका

beti bachao
mobile banner

महानगरपालिके विषयी

The Sangli-Miraj-Kupwad City Municipal Corporation is the local self-government body which looks after the development of the Sangli-Miraj twin cities.The corporation has planned and constructed a number of wide roads in the city, thereby reducing traffic density on the crowded streets of Sangli-Miraj.

Read More

नवीन संदेश

 • अग्निशमन व आणीबाणी सेवा - जाहीर निवेदन

  अग्निशमन व आणीबाणी सेवा - जाहीर निवेदन

  Read More

 • डिजिटल बोर्ड परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज

  डिजिटल बोर्ड परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज

  Read More

 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३.

  मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३.

  Read More

 • महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम, १९९५

  महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम, १९९५

  Read More

शासन दुवे

 • i
  भारत सरकार
 • 2
  महाराष्ट्र सरकार
 • 3
  मुंबई उच्च न्यायालय
 • 3
  सांगली पोलीस यंत्रणा
 • 3
  जिल्हाधिकारी कार्यालय